zaterdag 13 november 2010

Gemba walk met fabrieksbaas

Op 6 oktober brachten verschillende mensen uit de zorg een bezoek aan verffabriek Akzo Nobel. Vandaag werden we verrast met een 'tegenbezoek' van de gastheer van die dag, Gerard Luijten, productiemanager van Akzo Nobel Car Refinishes.

Gerard was onder de indruk van de diep gevoelde beleving van medewerkers om daadwerkelijk patiënten te helpen. De passie en toewijding waren voor hem merkbaar aanwezig.

Samen met hem deden we een gemba-walk*; een rondgang langs de verschillende werkplekken op de afdeling. Gerard heeft geleerd veel te vragen: "wat zijn je problemen?" Meestal is het antwoord in eerste instantie dat er geen problemen zijn, Maar bij even doorvragen blijkt er al snel een waslijst aan zaken te zijn die beter zouden kunnen. Informatie op informatieschermen blijkt niet actueel te zijn of niet te kloppen waardoor die informatie helemaal niet wordt gebruikt. Of: "eigenlijk hoor ik nooit of dat wat ik aflever wel goed is". Waaruit blijkt dat een duidelijk doel ontbreekt en dat niet duidelijk is wat en of er nog verbeterd kan worden.

Ook viel op dat de doorlooptijd voor een behandelplan soms onnodig lang wordt onderbroken doordat werk blijft liggen wachten tot, bijvoorbeeld, de betrokken arts tijd heeft om zijn werkzaamheden voor de patiënt te doen. Vaak leidt dat tot op het laatste moment van alles regelen (versnellen) en soms zelfs tot uitstel van patiënten. Iets wat medewerkers echt aan het hart gaat.


"Gemba"


*Gemba is een japanse term voor de plek waar het daadwerkelijke werk gebeurt. Waar waarde voor de klant of patient wordt geleverd.
Real Time Web Analytics