donderdag 12 mei 2011

Trots op bovengemiddelde patiëntvriendelijkheid
Marjolein van Os


Op de Dag van de Zorg, 12 mei – de geboortedag van Florence Nightingale – wordt een gastblog verzorgd door Marjolein van Os. Marjolein is binnen de afdeling Radiotherapie coördinator van een laborantenteam dat patiënten voorbereidt en behandelt op een aantal lineaire versnellers en is senior researchlaborant. Daarnaast is zij bestuurslid/lid van het wetenschappelijke comité van de RT Laboranten binnen de Europese vakvereniging EORTC/ROG. Zij werkt sinds 1990 op de afdeling Radiotherapie.
Met Marjolein van Os bij een van de lineaire versnellers

In 2009 ging het roer om op de afdeling radiotherapie in het Erasmus MC. Het patiëntenaanbod bleef helaas maar stijgen, de afdeling zou gaan uitbreiden in de vorm van een dependance in

Proud of high scores in patient centeredness
Marjolein van Os

Ook beschikbaar in het Nederlands. Klik hier

On International Nurses Day, May 12th - the birthday of Florence Nightingale – a guest post is provided by Marjolein van Os. Marjolein is team leader of a team of technicians, preparing and treating patients on some of our linear accelerators and is a senior research technician. She is also a board member / member of the Scientific Committee of the RTT-section within the European union EORTC / ROG. She has worked in Erasmus MC - Daniel den Hoed Radiation Oncology since 1990.

zondag 1 mei 2011

Lean in de zorg: veranderingen op de Gemba
Gemba: waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd

For English version click here

In onderstaand verhaal worden een aantal praktische lean tools ingezet. Maar op een manier die ook voor diegenen met minder lean bagage leesbaar is. Aan bod komen het A3 denken, de work breakdownsheet, verspillingen en tegenmaatregelen. Maar het is vooral een verhaal over hoe deze tools hebben bijgedragen aan een veranderkundig proces. Aan het doorbreken van weerstand. En hoe management, door de juiste toepassing van de tools, een diepgaand inzicht heeft gekregen in de situatie van zorgprofessionals

Lean in health care: changes on the Gemba
Gemba: where the work is actually being carried outOok beschikbaar in het Nederlands. Klik hier

In the following story, a number of practical lean tools are being used. But in such a way that even those with less lean insights can understand this post. Addressed are problem solving (A3 thinking), the work breakdown sheet, waste and countermeasures. But it is primarily a story about how these tools have contributed to a thoughtprocess of change. About breaking resistance to change. And how management, through the proper application of tools, has gained profound understanding of the work being done by health professionals.

Real Time Web Analytics