vrijdag 22 april 2011

Zorg - Als je weet hoe het ook kan

Van bevriend lean denker en auteur van “Lean Hospitals” kreeg ik toestemming zijn blog van deze week te vertalen en over te nemen op lean lief en leuk. De originele versie van deze blog staat op www.leanblog.org.
Uit deze blog wordt eens te meer duidelijk dat zorg die niet lean is ingericht patiënten kost.

Het wordt moeilijker verspillingen te accepteren als je weet hoe het ook kan

Mark Graban
Door  Mark Graban op 20 april 2011.
Ik heb net mijn huisarts ‘ontslagen’. Gelukkig hoef ik niet vaak naar de dokter maar de laatste paar keer kon ik telkens pas meer dan een uur na de afgesproken tijd naar binnen (wachtend in een minuscule, raamloze wachtkamer)

Ik had hier al eens met de assistent over gesproken. Tijdens mijn laatste bezoek heb ik geklaagd dat ik telkens zo lang moest wachten en dat het voelde dat er geen rekening met mij gehouden werd. De assistent werd vrij onbeleefd en gaf aan dat er wel rekening met me gehouden werd en dat ik zo’n conclusie niet mocht trekken. Maar voor mij werd duidelijk dat ze meer waarde hechtten aan de tijd van de dokter dan aan de wachttijd voor patiënten. Het was een heel gebruikelijk voorval. Een zich herhalend patroon. Niet zozeer dat er die dag iets verkeerd ging waardoor de wachttijd opliep – het was een systematisch probleem.


woensdag 20 april 2011

Samenwerking met Procesverbeteren
Working with Businessimprovement.eu

As from today this blog joined up with www.businessimprovement.eu
This blog aims to attribute to the balance between compassion and caring for patients and lean process improvements. A new post will be published next week.

Vanaf vandaag werkt leanliefenleuk samen met www.procesverbeteren.nl
Op deze site staat, naast industriële toepassingen, een aantal bijzonder goed gedocumenteerde case-beschrijvingen van 'Lean in de Zorg'. Lees deze casestudies hier. Deze blog hoopt er toe bij te dragen compassie voor patiënten en lean processen goed te balanceren. Een nieuwe update verschijnt volgende week.

vrijdag 8 april 2011

Lean en lief: compassie in de waardestroom


Een van de belangrijkste pijlers onder de missie van ons ziekenhuis is ‘patiënt prominent’. Een indrukwekkende campagne en veel topdown inspanning om medewerkers met die gedachte te doordringen. Hoe geef je aan zo’n thema vorm op een afdeling waar we hard aan het werk zijn om, met toepassing van lean-principes, te werken aan onze doelmatigheid? In een eerdere blog schreef ik over de theorie van het Zorgkompas. Maar hoe zet je een campagne en theorieën om in praktijk?

De afgelopen weken heb ik de meest hartverwarmende maar ook hartverscheurende verhalen van en over patiënten mogen horen. Over kleine fouten met grote gevolgen. Over het verschil tussen het behandelen van een casus en het behandelen van een (mede)mens. Ieder verhaal met een eigen invalshoek. Een eigen symboliek. Als professionals in de zorg hebben we die verhalen hard nodig. Want als we, bijvoorbeeld, praten over het aantal extra beddagen per jaar door lijninfecties zijn we niet meer in staat het verhaal van de patiënt achter de

donderdag 7 april 2011

Lean and caring: Compassion in the valuestream


One of the main pillars of our hospitals' mission is patientcentred care. An impressive campaign and many top-down efforts are being put in place to 'penetrate' workers minds with that thought. How does one apply patientcentred care in a department where we are hard at work applying lean principles, working to increase our effectiveness and efficiency? In an earlier blog I wrote about the theory of the Care compass. But how to turn your theories to a campaign and in practice?
Over the past few weeks I have heard the most heartwarming but also heartbreaking stories from and about patients. About small mistakes with serious consequences. About the difference between the treatment of a case and the handling of a person. Each story with a particular angle or insight. Its own symbolism. As professionals in care we need to hear those stories desperately. Because if we, i.e, talk about the number of additional beddays per year by line infections we are no able to understand what that infection has effectively meant for that patient.We need to untangle those stories from statistics! Stories are needed to get to know the patient behind the numbers and the person behind the case.

zaterdag 2 april 2011

Work or nervous breakdownsheet?

In ieder geval leverde de workshop Minder Druk Beter Stralen, tijdens de Lean Summit afgelopen week, een mooie cartoon op naar aanleiding van mijn verhaal over de lean-tool: Work breakdownsheet. Binnenkort volgt meer. Ook over het bijzonder bezoek van Lean sensei en Toyota veteraan Marek Piatkowski.

The "Less burden, Better treatment"workshop at the Lean Summit, last week, was 'awarded' with this cartoon because of my story on using the lean tool: work breakdown sheet. An update on my presentation will follow. And I will share lessons learned form the unexpected and memorable visit Lean sensei and Toyota veteran Marek Piatkowski brought to our department.


Real Time Web Analytics