zaterdag 1 januari 2011

Lean, lief en leuk: het zorgkompas
Lean caring with fun: compass for care

Hoe verhouden lean en zorg zich tot elkaar? Patienten zijn geen Toyota's of blikken verf. Volstaat het om te zeggen dat de vergelijking ophoudt bij de procesbenadering. Of is het mogelijk een aantal waarden bij elkaar te brengen. Dit artikel heeft ons geinspireerd tot het model 'lean, lief en leuk'. Dat is het uitgangspunt op onze lean reis. Hoe we aan die drie elementen vorm gaan geven laten we de komende maanden zien. Onze inspiratie komt voort uit een artikel in ZM Magazine: Lean & lief in de zorg


How do lean and care come together? Patients are not Toyota's or pots of paint. Does it suffice to say that the equation stops with focus on the process? Or is there a way to bring seemingly different values together? This dutch article provided us with a 'compass of care':
Lean values (first time right, VA time, is put in a direct relationship with
Care values as in "really being there for the patient" and with
Fun values as in team values ans spirit.
These focuses will be the goals in our lean journey. How we approach these values in a combined and measurable way will become clearer over the next few months.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Real Time Web Analytics