vrijdag 18 februari 2011

Dagverslag Dag van de Laborant
door Rienk Gerritsen, Lean Management Instituut

Op 15 februari hebben 140 laboranten van het Erasmus MC-Daniël den Hoed de ´Dag van de Laborant´ gevierd bij AkzoNobel, fabrikant van autoreparatielakken. De dag is deels de afsluiting van een succesvol traject van verbeteringen, deels het opdoen van inspiratie voor de toekomst. De ‘Dag van de Laborant’ staat in het teken van Lean Management. Hoe een ziekenhuis kan leren van principes die de industrie gebruikt om het werk te organiseren.

Lean als managementsysteem is niet nieuw. Al sinds de jaren ´90 wordt de methode met succes toegepast in de automobielindustrie. Sindsdien is de methode uitgegroeid tot de standaard voor eigenlijk iedere fabriek. AkzoNobel is al sinds 2004 bezig om Lean gestalte te geven binnen de productieafdeling Automotive & Aerospace Coatings. De laatste vier jaar wordt de methode stevig omarmd door het management. Samen met het Lean Management Instituut wordt het middenkader opgeleid om de principes in de praktijk toe te passen.

Het Lean Management Instituut (LMI) ondersteunt zowel AkzoNobel als het Erasmus MC-Daniël den Hoed. Als onderdeel van het Lean Global Network heeft deze stichting als doel om Lean Management te verspreiden door opleiding, publicaties, ondersteuning en evenementen. Het past in de missie van het LMI om ook een bijdrage te leveren aan Lean in de zorg. “We zoeken actief naar mogelijkheden om de kennis over Lean ook te delen tussen industrie en de zorg, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ook het maatschappelijke aspect van bijdragen aan betere, efficiëntere zorg is iets waar we actief mee bezig zijn”, zegt Stéfan Visser, adviseur van het Lean Management Instituut.

Het Management van het Daniël den Hoed is te gast bij het Dagelijks Overleg Productie. Dit is een vergadering om kort de resultaten te bespreken. Hier blijkt dat deze investering van 30 minuten per dag, zich vele malen terugverdient door de effectiviteit van communicatie. Ook wordt duidelijk dat het noodzakelijk is dat alle disciplines in het proces regelmatig contact met elkaar moeten hebben.

Daarna gaan de deelnemers zelf in de fabriek op zoek naar ‘verspillingen’. Verspillingen zijn activiteiten die niet direct nodig zijn om verf te maken. Zoals transport, voorraad, beweging, wachten, overproductie, ergens te veel energie in steken of defecten. Dit levert een aantal scherpe observaties op. Zo leert ook de gastheer, Gerard Luijten van ieder bezoek iets over zijn eigen proces. De heer Luijten bracht enkele weken eerder een bezoek aan de Daniël den Hoed. Zijn observaties heeft hij met zijn gasten gedeeld.

In de middag sluiten 120 laboranten aan. In groepen worden ze door verschillende delen van de fabriek rondgeleid. De productieleiders en Lean coördinatoren van AkzoNobel leggen erg sterk het productieproces van verf uit. Ze laten zien waar en hoe Lean principes toepassen en vertellen hoe ze dit als medewerker ervaren. Op verschillende plekken wordt de relatie gelegd met het bestralen van patiënten. Welke Lean technieken werken ook bij radiotherapie en welke ideeën zou je moeten aanpassen. Het investeren van tijd om verbeteringen mogelijk te maken en het uitspreken van waardering voor de medewerker zijn zeker aspecten om vanaf het eerste begin rekening mee te houden.
Iedereen realiseert zich dat AkzoNobel en het Daniël den Hoed twee heel verschillende organisaties zijn. Patiënten zijn geen blikken verf. Bestralen is niet mengen of tappen. En toch kun je duidelijke overeenkomsten zien in de beste manier om het werk te organiseren. En misschien maken de verschillen het juist eenvoudiger om over die organisatie te praten. In ieder geval was het een dag met leermomenten voor ons allemaal. En daar gaat Lean misschien nog wel het meest over. Leren hoe de situatie echt in elkaar zit, op de plek waar het gebeurt. Freek Dekker, Unithoofd Radiotherapie zal zijn ervaringen delen met de Lean gemeenschap op de jaarlijkse Lean Summit op 28 en 29 maart in Amsterdam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Real Time Web Analytics