zondag 30 januari 2011

Kijken in de verffabrief van Akzo Nobel
Hoe blikken verf kunnen inspireren tot betere patientenzorg

Akzo Nobel, Erasmus MC en het Lean Management Instituut organiseren de grootste 'cross-over' tussen gezondheidszorg en industrie.
Akzo Nobel, Erasmus MC and the Lean Management Institute have teamed up to organise the largest known crossover between healthcare and industry (English continued at end).


De afgelopen jaren is op de afdeling Radiotherapie veel verbeterd. De bestralingscapaciteit is uitgebreid en daardoor is de wachttijd voor patiënten behoorlijk afgenomen. Die successen viert de afdeling tijdens de Dag van de Laborant op 15 februari bij Akzo Nobel.


Gaandeweg kwamen we er achter dat we nog veel meer voor patiënten kunnen bereiken. Lean, oorspronkelijk afkomstig van Toyota, richt zich er op juist die dingen voor patiënten te doen die echt belangrijk zijn. En er voor te zorgen dat we minder energie aan allerlei andere zaken besteden zoals het zoeken naar de juiste spullen voor een behandeling (binnen lean heten die 'verspillingen'). Akzo Nobel heeft ons laten zien hoe je met lean technieken een cultuur kunt creëren waarin echt door iedereen continue wordt verbeterd. Continue betekent daar gewoon iedere dag! En dat al die kleine, dagelijkse verbeteringen samen tot veel meer capaciteit en snellere en betrouwbaarder levering aan klanten leidt. En dat zonder dat er hoge kosten of meer werkdruk ontstaan.

Dat levert ons de inspiratie om ook in de zorg met lean aan de slag te gaan. We hebben zelfs al een aantal technieken die we bij Akzo hebben gezien overgenomen binnen de afdeling. Nu willen we al onze medewerkers de kans geven te zien wat dat voor de afdeling kan betekenen. En natuurlijk zijn patiënten geen blikken verf. Maar als we onze processen zo in kunnen richten dat we voor patiënten kunnen bereiken dat ze nog sneller en beter worden behandeld dan we al doen, dan lijkt me dat winst voor iedereen.

Volgende week meer over het programma en de reacties.


The department of radiotherapy has made lots of improvements over the last few years. Treatment capacity has been extended. Therefore admission time for patients into the clinic has decreased significantly. To celebrate the achievements made the department is organising it's "Day for the RT Technician" at multinational Akzo Nobels' paint factory in Sassenheim on February 15.

Whilst increasing capacity we found out we can do even more for our patients. Lean manufacturing, originating from Toyota, is aiming to do things for patients that really matter. And to eliminate putting energy into things not directly affecting the patient and his or her treatment (i.e. looking for the right stuff to be able to start the treatment when the patient is already there). Within lean that kind of stuff is called 'waste'.

Akzo Nobel has shown us how lean techniques can actually help create a culture where everyone gets involved in improvement activities. Continuous improvement, they have shown us, can actually be done on a daily basis. And from all these seemingly minor improvements they've shown benefits like: far greater capacity, faster and more reliable delivery to customers. And those have been reached at surprisingly little extra costs and surprisingly little extra effort.

That is how they inspired us to start using lean techniques in healthcare. Within the department a number of these techniques have now been implemented. This time we want to show all our staff and especially our front-line workers what this change can bring both them and the department. And of course we may never ever come to see our patients as pots of paint. But if we can manage our processes in such a fashion that we can treat patients faster and more reliably than we already do that is to be considered as a win-win.

Next week I'll get you up to speed on the programme we did and the reactions we got.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Real Time Web Analytics